Izmjene i dopune prospekta i statuta Raiffeisen EURO BOND otvorenog investicijskog fonda - na snazi od 20.06.2019. godine

Izmjene i dopune prospekta i statuta Raiffeisen EURO BOND otvorenog investicijskog fonda - na snazi od 20.06.2019. godine