Odabir jezika
Vrijednost udjela OIF Raiffeisen EURO BOND
Datum BAM EUR %
25.06.  197,005 100,727 0,0025%
Historijski pregled cijene