Odabir jezika
Vrijednost udjela OIF Raiffeisen EURO BOND
Dantum BAM EUR %
21.02.  196,435 100,435 0,0025%
Historijski pregled cijene