Odabir jezika
Vrijednost udjela OIF Raiffeisen EURO BOND
Dantum BAM EUR %
13.12.  196,175 100,302 0,0025%
Historijski pregled cijene