Odabir jezika
Vrijednost udjela OIF Raiffeisen EURO BOND
Dantum BAM EUR %
19.03.  196,556 100,497 0,0022%
Historijski pregled cijene