Raiffeisen BALANCE ESG

Raiffeisen BALANCE ESG

Namijenjen je fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda, koji ulažu dugoročno, važna im je unovčivost uloga u svakom trenutku, a u cilju ostvarivanja većeg prinosa spremni su prihvatiti viši rizik ulaganja.

Raiffeisen BALANCE ESG
Tip fonda: Mješoviti
Valuta fonda: BAM
Datum osnivanja: 15. januar 2013.
Banka depozitar: UniCredit Bank dd Mostar

Podaci vrijede za 14.06.2024.
Cijena udjela: 114,9670 BAM

Ulaganja
Min. početno ulaganje 500,00 BAM
Min. svako slijedeće ulaganje 100,00 BAM
Min. uplata za ulaganje koje predstavlja investicioni plan 25,00 BAM

Naknade
Ulazna naknada
 • 0,00%
Izlazna naknada
 • 2,00% za ulaganja kraća od jedne godine
 • 1,00% za ulaganja kraća od dvije godine
 • 0,00% za ulaganja duža od dvije godine

Troškovi upravljanja
Naknada za upravljanje 2,50% od ukupne imovine Fonda godišnje

Preporučeni period ulaganja (u godinama)

3
0 5 10

Sklonost ka riziku investitora

5
Konzervativan Balansiran Izražen

 

Raiffeisen BALANCE ESG
Tip fonda: Mješoviti
Valuta fonda: BAM
Datum osnivanja: 15. januar 2013.
Depozitar: UniCredit Bank dd Mostar

Podaci vrijede za 14.6.2024
Cijena udjela 114,9670 BAM

Ulaganja
Min. početno ulaganje 500,00 BAM
Min. svako slijedeće ulaganje 100,00 BAM
MinUplataTN 25,00 BAM

Naknade
Ulazna naknada
 • 0,00%
NaknadaIzlaz
 • 2,00% za ulaganja kraća od jedne godine
 • 1,00% za ulaganja kraća od dvije godine
 • 0,00% za ulaganja duža od dvije godine

Troškovi upravljanja
Naknada za upravljanje 2,50% od ukupne imovine Fonda godišnje

Preporučeni period ulaganja (u godinama)

3
0 5 10

Sklonost ka riziku investitora

5
Konzervativan Balansiran Izražen

Investicijski cilj

Investicijski cilj fonda je ostvarivanje visokih prinosa na duži rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u obveznice i dionice inostranih izdavatelja.

Fond je trajno izložen obvezničkom i dioničkom tržištu, ulaganjem ne više od 60% neto imovine Fonda u pojedinu klasu imovine. Strategija Fonda omogućava ulaganje u finansijske instrumente na tržištu BiH, državama članicama Evropske unije i državama koje nisu članice Evropske unije.

Kretanje cijene udjela

Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana
1,54% 1,2%

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

Top 10 ulaganja %NAV

31.05.2024.

Ukupno TOP 10: 81,99%

Geografska i sektorska izloženost

Geografska izloženost31.05.2024.

Sektorska izloženost31.05.2024.

Valutna izloženost31.05.2024.

Struktura ulaganja

31.05.2024.

Strategija ulaganja

Investicijski cilj i ciljna struktura ulaganja Fonda

 • Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na duži rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u obveznice i dionice inostranih izdavatelja. S obzirom na investicijski cilj, Raiffeisen BALANCE ESG otvoreni investicijski fond s javnom ponudom je mješoviti fond koji investira svoju imovinu u različite klase imovine, s tim da udio pojedine klase imovine ne smije prelaziti 60% neto imovine Fonda.

Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

 • obveznice, instrumente tržišta novca, te investicijske fondove koji pretežno ulažu u finansijske instrumente s fiksnim prinosom, u Bosni i Hercegovini (FBiH i RS), u drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama Evropske unije (države članice), te drugim zemljama članicama OECD-a, do 60% neto imovine Fonda

 • dionice i prava na dionice, te investicijske fondove koji pretežno ulažu u dionice u Bosni i Hercegovini, u drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama, te drugim zemljama članicama OECD-a, do 60% neto imovine Fonda

 • investicijske fondove u Bosni i Hercegovini, u drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama, te drugim zemljama članicama OECD-a, do 30% neto imovine Fonda

 • depozite u finansijskim institucijama, do 30% neto imovine Fonda

 • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupovini s gore navedenim instrumentima, do 30% neto imovine Fonda