Saradnja sa Vienna osiguranjem - Moj kapital

Saradnja sa Vienna osiguranjem - Moj kapital

Moj kapital je jedino životno osiguranje u BiH koje nudi mogućnost realizacije dodatnih prinosa posredstvom ulaganja u Investicijski fond Raiffeisen BALANCE ESG.

 

Za više informacija molimo kontaktirajte našeg osiguravateljnog partnera Vienna osiguranje VIG