Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

Članovi nadzornog odbora Raiffeisen INVEST-a dd su:

  1. Peter Žilinek