Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

Članovi nadzornog odbora Raiffeisen INVEST-a dd su:

  1. Mirha Hasanbegović
  2. Karlheinz Dobnigg
  3. Peter Žilinek
Lista pregledanih stranica
Posljednje stranice