Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

Članovi nadzornog odbora Raiffeisen INVEST-a dd su:

  1. Edin Hrnjica
  2. Amna Gabela
  3. Peter Žilinek