Otvoreni investicijski fondovi

Otvoreni investicijski fondovi

Šta su investicijski fondovi?

Investicijski fondovi su institucionalni investitori koje na temelju odobrenja Komisije za vrijednosne papire osnivaju Društva za upravljanje fondovima isključivo radi prikupljanja novčanih sredstava putem izdavanja udjela i ulaganja na finansijskim tržištima nastojeći pri tome za investitora ostvariti maksimalan prinos uz prihvatljiv rizik.

Šta je otvoreni investicijski fond?

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom je zasebna imovina bez svojstva pravnog lica čija se sredstva ulažu u skladu sa odredbama Zakona o investicijskim fondovima i čiji vlasnici udjela imaju pravo, pored prava na srazmjerni udio u dobiti fonda, u svako doba zahtijevati isplatu udjela i na taj način istupiti iz fonda.

Šta su udjeli?

Udjeli se smatraju vrijednosnim papirima i slobodno su prenosivi. Sredstva otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom prikupljena izdavanjem i javnom prodajom udjela u fondu, te imovina stečena ulaganjem uplaćenih novčanih sredstava, uključujući prihode i prava proizašla iz imovine fonda, čine otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, odnosno zasebnu imovinu u zajedničkom vlasništvu svih vlasnika udjela u fondu.

Regulisanje rada fondova

Rad investicijskih fondova i društava za upravljanje investicijskim fondovima u FBiH reguliran je Zakonom o investicijskim fondovima kao i drugim podzakonskim propisima donesenih po osnovu zakonskih akata, a njihovo je osnivanje i poslovanje pod nadzorom Komisije za vrijednosne papire.