Zaštita podataka

Zaštita podataka

Raiffeisen INVEST posvećen je zaštiti podataka svojih klijenata, te poduzima sve tehničke, organizacijske i druge mjere u tu svrhu.

Raiffeisen INVEST prikuplja, obrađuje i koristi lične i druge podatke klijenata samo u zakonom propisane svrhe, u obimu koji je neophodan za ostvarenje takve svrhe i u vremenskom periodu nužnom za ostvarenje svrhe obrade, a uzimajući u obzir važeći Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH te Uredbu EU (Opća Uredba o zaštiti podataka) – GDPR.

Za sve dodatne informacije u vezi zaštite podataka, te postupka ostvarivanja prava klijenata u vezi sa zaštitom podataka, kontakt: