Zašto investirati?

Zašto investirati?

Diverzifikacija ulaganja

Imovinu fondova ulažemo u različite vrste finansijskih instrumenata čime prinos ne zavisi od kretanja cijene samo jednog finansijskog instruementa. Putem diverzifikacije portfelja, smanjuje se rizik kojem se Fond izlaže.

Likvidnost

Novčana sredstva možete povući i njima možete raspolagati u svakom trenutku. Društvo je u obavezi da otkupi Vaše udjele najkasnije 3 radna dana od dana prijema Vašeg zahtjeva za prodaju. 

Transparentnost

Na web stranici Društva redovno će Vam biti dostupna struktura najznačajnih ulaganja prema sektorskom, geografskom i valutnom kriteriju uključujući i cijenu udjela koja se svakodnevno objavljuje.

Profesionalno upravljanje imovinom

Imate slobodna finansijska sredstva ali nemate vremena ili ne raspolažete dovoljnim i odgovarajućim informacijama i znanjem za stalno praćenje tržišta? Imovinom Fonda upravlja tim stručnjaka koji svakodnevno prate i analiziraju aktuelne tržišne trendove te na iste pravovremeno reagiraju.

Profitabilnost

Fondovi obezbjeđuju prinose u skladu sa definisanom strategijom ulaganja  i pripadajućim rizikom karakterističnim za odabranu strategiju koja je detaljno opisana u Prospektu fondova.

Rizici

Ulaganje u Fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Pri donošenju odluka o ulaganju, Društvo će, uvažavajući načela profitabilnosti, likvidnosti, sigurnosti i disperzije rizika, svako pojedino ulaganje sagledati u okviru rizičnosti ukupne imovine Fonda. Detaljan opis svakog od navedenih rizika dostupan je u Prospektu Fonda.