Izvještaj o događaju koji bitno utiče na emitenta - Isplata dividende i umanjenje imovine za više od 10%

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na emitenta - Isplata dividende i umanjenje imovine za više od 10%