Raiffeisen BALANCE ESG: Društveno odgovorno poslovanje

Raiffeisen BALANCE ESG: Društveno odgovorno poslovanje

 

Strateško opredjeljenje Raiffeisen grupacije je održivo investiranje koje se bazira na principima zaštite okoline, društveno odgovornom poslovanju i upravljanju (Enviromental, Social, Governence - ESG).

Društvo će se prilikom investiranja imovine fonda pored ograničenja propisanih Zakonom o investicijskim fondovima, drugim mjerodavnim propisima i Prospektom i statutom fonda voditi računa i o primjeni ESG principa.

U cilju implementacije ESG principa prilikom investiranja imovine fonda Raiffeisen BALANCE ESG društvo će koristiti usluge Raiffeisen Capital Management.

Raiffeisen Capital Management (Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft, u daljem tekstu: RCM) je dio najveće austrijske bankarske grupacije, sa tržišnim učešćem na tržištu investicijskih fondova od 20,4% predstavlja vodeće društvo za upravljanje fondovima u Austriji. Pored navedenog RCM je aktivan i na međunarodnom tržištu i već godinama je cijenjen učesnik na tržištu u nekoliko europskih država.

RCM, društvo sa ograničenom odgovornošću je osnovano u decembru 1985. godine na neodređeno vrijeme. te je upisano u Bečkom sudskom registru pod brojem 83517w (Vienna Commercial Court under the companies register number 83517w). RCM ima sjedište u Beču (Mooslackengasse 12, A1190 Vienna), i njegovi članovi Uprave Društva su Mag. Rainer Schnabl, Mag. (FH) Dieter Aigner, Ing. Michal Kustra.

Dodatni podaci su dostupni na web stranici https://www.rcm.at/company.

Uloga RCM-a jeste da Društvu omogućiti pristup listi kvalificiranih/prihvatljivih država izdavaoca za ulaganje u državne obveznice koje zadovoljavaju osnovne ESG kriterije.