Novost na tržištu - UNIT-LINKED proizvod!

Novost na tržištu - UNIT-LINKED proizvod!

 

Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d. je sklopilo ugovor o poslovnoj saradnji sa Vienna Osiguranje d.d. čime je započela poslovna saradnja u segmentu:

  • UNIT - LINKED proizvoda, a po osnovu kojih Vienna Osiguranje d.d. ulaže investicione dijelove premije osiguranja prikupljene od ugovarača osiguranja u Otvoreni investicijski fond Raiffeisen BALANCE
  • Ulaganja sredstava Vienna Osiguranje d.d. u OIF Raiffeisen BALANCE putem investicijskog plana

U skladu sa odredbama člana 16. Prospekta i Statuta OIF Raiffeisen BALANCE, a na način definisan u odredbama predmetnog Ugovora sa Vienna Osiguranjem d.d., klijentu Vienna Osiguranje d.d. je odobreno smanjenje naknade za upravljanje.

Više detalja o navedenom proizvodu možete pronaći na linku https://viennaosiguranje.ba/moj-kapital/